Service

line

Retourprocedure

Voor retourzendingen vragen we u altijd contact op te nemen met onze afdeling logistiek, waarna wij u eventueel een retournummer opgeven.

E-mail: sales@omnical.nl

Retourzendingen, welke zonder overleg en/of retournummer worden aangeboden, zullen worden geweigerd. Alleen artikelen uit ons kernassortiment kunnen retour genomen worden. Speciaal voor u bestelde goederen worden niet retour genomen of de fabrikant moet bereid zijn deze te accepteren.

Creditering vindt plaats indien de goederen in de originele verpakking aangeboden worden en weer als nieuw verkocht kunnen worden. Wij behouden ons het recht voor kosten ter creditering in rekening te brengen, tenzij wij anders met u zijn overeengekomen.

Retourzendingen dienen binnen 8 dagen na levering aangemeld te worden, voorzien van het door Omnical verstrekte retournummer.

 

Mancomeldingen

Wij zullen alles doen om manco’s op uw zendingen te voorkomen. Ontvangt u toch een onvolledige zending dan vragen wij u dit aan te tekenen op de vrachtbrief van de expediteur en het binnen 24 uur na aflevering te melden aan onze afdeling logistiek door middel van een kopie van de pakbon.

Faxnummer: 070 – 711 30 72 of via sales@omnical.nl

Wij starten direct een nieuwe levering op, die wij normaal aan u factureren. Een creditering zal plaatsvinden op de factuur van de eerste levering.

 

Schademelding

Wij hopen dat het zelden of nooit gebeurt, maar het kan altijd voorkomen dat er transportschade ontstaan is aan geleverde goederen. Wij vragen u dit aan te tekenen op de vrachtbrief van de expediteur en binnen 24 uur, in verband met de transportverzekering, na aflevering te melden aan onze afdeling logistiek door middel van een kopie van de pakbon.

Faxnummer: 070 – 711 30 72 of via sales@omnical.nl

Wij starten direct een nieuwe levering op, welke wij normaal aan u factureren. Een creditering zal plaatsvinden op de factuur van de eerste levering. We zullen met u overleggen wat er met de schadegoederen moet gebeuren.

 

Reparatieprocedure

Wat te doen als er iets defect is?Neem contact op met onze verkoopafdeling en meld het defect aan. U zendt de te repareren goederen naar:

Omnical B.V.
Rhône 38,
2491 AP Den Haag

Afhankelijk van de aard van het defect wordt beoordeeld wat het beste is. Als de goederen naar de fabrikant gezonden worden ontvangt u na verloop van tijd meestal een onderzoeksrapport met opgave van eventuele kosten. Na uw goedkeuring zullen wij de goederen laten repareren.

Ter reparatie aangeboden artikelen zullen we niet retour nemen, ze blijven uw eigendom. In sommige gevallen hebben wij bruikleen- apparatuur ter beschikking. Goederen met een lagere waarde dan € 50,- welke binnen de garantietermijn defect raken, zullen we, in overleg met de fabrikant meestal direct vervangen.

 

Haspelprocedure

Haspels zijn het eigendom van de kabelfabrikant. De kabelindustrie stelt de haspels ter beschikking. Voor het ophalen van lege haspels kunt u contact opnemen met onze service en logistiek afdeling. (sales@omnical.nl).

Er zijn meerdere procedures, welke afhankelijk zijn van wie de eigenaar is van de haspel. Wij zullen er voor zorgdragen dat de leverancier of een expediteur de haspels zo snel mogelijk bij u zal ophalen. De transportkosten zijn voor onze rekening.

 

Standaard Leveringsvoorwaarden

  • Bestellingen van € 25,- tot € 100,-, verzending naar Nederland en België: verzendkosten € 5,- + behandelingskosten € 6,50.
  • Bestellingen vanaf € 100,-, verzending naar Nederland en België:  levering franco.
  • Express-zendingen, zendingen buiten Nederland en België: kosten worden doorberekend

 

Kabelleveringen

Voor het leveren van standaard lengten geldt, tenzij anders overeengekomen, een tolerantie van 5%.